ดูตามหมวด ทั้งหมด Irregular Verb
กริยาช่อง 1

Read

กริยาช่อง 2Read

กริยาช่อง 3Read

แปลว่าอ่าน

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Read แปลว่า:

 1. แปล, ตีความ

 2. ตรวจสอบ, ตรวจปรู๊ฟ

 3. อ่าน

 4. ได้ยิน

 5. อ่าน, อ่านออกเสียง

 6. อ่านหนังสือ

 7. เรียน, เรียนรู้

 8. เข้าใจความหมาย, อ่านเข้าใจ

 9. อ่านข้อมูล

 10. ทำนาย, คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย

 11. ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน, ซึ่งอ่านหนังสือมามาก

ภาพประกอบ

 • Read

กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"