กริยา 3 ช่อง: Read Up On ช่อง 2 Read Up On ช่อง 3

คำว่า Read Up On แปลว่า อ่านต่อ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Read Up On นี้ก็คือ Read Up On / Read Up On / Read Up On
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า อ่านต่อ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Read Up On: อ่านต่อ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Read Up OnRead Up OnRead Up Onอ่านต่อ

สรุปกริยา 3 ช่อง Read Up On

Read Up On ช่อง 2 คือ Read Up On
Read Up On ช่อง 3 คือ Read Up On

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า อ่านต่อ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Read Up On ช่อง 2 Read Up On ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Read Up On กริยาช่อง 2 Read Up On กริยาช่อง 3 Read Up On แปลว่า อ่านต่อ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bone Up On Catch Up On Hang Up On Load Up On Radiate Read Read Off Read Out Readjust Readmit Ready Rub Up On Run Up On

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Read Up On"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"