กริยา 3 ช่อง: Quit ช่อง 2 Quit ช่อง 3

คำว่า Quit แปลว่า ออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Quit นี้ก็คือ Quit / Quit / Quit
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Quit: ออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
QuitQuitQuitออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก

สรุปกริยา 3 ช่อง Quit

Quit ช่อง 2 คือ Quit
Quit ช่อง 3 คือ Quit

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Quit แปลว่า?

Quit มีความหมายว่า:

  1. (vi) ปลด (หนี้)

  2. (vt) ลาออก

  3. (vt) ล้มเลิก, เลิกดิ้นรน, เลิกตะเกียกตะกาย

  4. (vt) หยุด, เลิก, เว้น

  5. (v) ออกจากงาน

  6. (vt) ออกเดินทาง, จากไป

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Quit ช่อง 2 Quit ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Quit กริยาช่อง 2 Quit กริยาช่อง 3 Quit แปลว่า ออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Quack Quadruple Quarrel Quarrel Out Quarter Quench Question Quiet Quit On Quiver Quote

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Quit"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"