กริยา 3 ช่อง หมวด S

กริยา 3 ช่อง หมวด S ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด S

กริยา 3 ช่อง หมวด S ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Base Form)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1SackSackedSackedเอาใส่ในกระสอบ, ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), ปลดออก, ไล่ออก
2SacrificeSacrificedSacrificed
3Sadคำว่า Sad ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า Feel Sad
4Sad-IronSad-IronedSad-Ironed
5SafeSafedSafedเห็นดี, เห็นด้วย
6SailSailedSailedแล่นเรือ
7Sail IntoSailed IntoSailed Into
8Sail ThroughSailed ThroughSailed Through
9Saleคำว่า Sale ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า Sell
10SallSail ไม่ใช่ sall
11Sameคำว่า Same ไม่ใช่คำกริยา
12SandSandedSandedถมด้วยทราย, ฝังในทราย
13SatirizeSatirizedSatirized
14SatisfySatisfiedSatisfied
15SaveSavedSavedประหยัด
16Save OnSaved OnSaved On
17Save UpSaved UpSaved Up
18SawSawedSawnเลื่อย
19SawSawedSawed/Sawnเลื่อย
20Saw OffSawed OffSawn Off (E) / Sawed Off (U)
21Saw UpSawed UpSawn Up (E) / Sawed Up (U)
22SaySaidSaidพูด
23ScaldScaldedScalded
24ScaleScaledScaled
25Scale BackScaled BackScaled Back
26Scale DownScaled DownScaled Down
27Scale UpScaled UpScaled Up
28ScandalizeScandalizedScandalizedนินทา
29ScareScaredScaredทำให้ตกใจ
30Scare AwayScared AwayScared Awayทำให้ตกใจกลัว
31Scare OffScared OffScared Offทำให้ตกใจ
32SchoolSchooledSchooled
33ScoldScoldedScoldedดุว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด
34ScoreScoredScored
35ScrapeScrapedScraped
36ScratchScratchedScratchedกรีด,เกา
37ScreamScreamedScreamed
38ScrubScrubbedScrubbed
39ScrutinizeScrutinizedScrutinized
40SculptSculptedSculptedแกะสลัก, สลัก, ปั้น
41Seคำว่า Se ไม่ใช่คำกริยา
42SealSealedSealedประทับตรา, ผนึก, ปิดผนึก
43SearchSearchedSearchedค้นหา
44SeatSeatedSeatedนั่ง
45SecularizeSecularizedSecularized
46SecureSecuredSecured
47SeduceSeducedSeduced
48SeeSawSeenเห็น
49See AboutSaw AboutSeen Aboutดูเกี่ยวกับ
50See IntoSaw IntoSeen Intoดูเข้า
51See OffSaw OffSeen Offดูปิด
52See OutSaw OutSeen Outดูออก
53See ThroughSaw ThroughSeen Throughดูผ่าน
54See ToSaw ToSeen Toดูไปที่
55SeedSeededSeededหว่านเมล็ด, เพาะเมล็ด, โปรยเมล็ด, ปลูกด้วยเมล็ด, เพาะพันธุ์
56SeekSoughtSoughtค้นหา
57SeemSeemedSeemedดูเหมือน
58SeetheSeethedSeethedพล่าน, โกรธ, เดือด
59SeizeSeizedSeized
60SelectSelectedSelected
61SellSoldSoldขาย
62Sell OffSold OffSold Offขายออก
63Sell OnSold OnSold Onขายได้ที่
64Sell OutSold OutSold Outขายออก
65Sell UpSold UpSold Upขายได้
66SendSentSentส่ง
67Send BackSent BackSent Backส่งกลับ
68Send ForSent ForSent Forส่งเพื่อ
69Send InSent InSent Inส่งเข้า
70Send OffSent OffSent Offส่งออก
71Send Off ForSent Off ForSent Off Forส่งไปเพื่อ
72Send OutSent OutSent Outส่งออกไป
73Send Out ForSent Out ForSent Out Forส่งให้
74Send UpSent UpSent Upส่ง
75SensitizeSensitizedSensitizedทำให้มีความรู้สึก, ทำให้อ่อนไหวง่าย
76SensualizeSensualizedSensualized
77SentenceSentencedSentenced
78SeparateSeparatedSeparated
79ServeServedServedเสิร์ฟ
80ServiceServicedServicedให้บริการ
81SetSetSetจัดวาง
82Set AboutSet AboutSet Aboutชุดเกี่ยวกับ
83Set ApartSet ApartSet Apartแยกกัน
84Set AsideSet AsideSet Asideพักไว้
85Set BackSet BackSet Backความพ่ายแพ้
86Set ForthSet ForthSet Forthที่กำหนดไว้
87Set InSet InSet Inที่ตั้งอยู่ใน
88Set OffSet OffSet Offออกเดินทาง
89Set OnSet OnSet Onตั้งอยู่บน
90Set OutSet OutSet Outออกเดินทาง
91Set ToSet ToSet Toตั้งค่าให้
92Set UpSet UpSet Upติดตั้ง
93Set UponSet UponSet Uponกำหนดไว้
94SettleSettledSettledชำระ
95Settle DownSettled DownSettled Downปักหลัก
96Settle ForSettled ForSettled Forชำระให้
97Settle InSettled InSettled Inตั้งอยู่ใน
98Settle OnSettled OnSettled Onหมายตา
99Settle UpSettled UpSettled Upปักหลัก
100SewSewedSewedเย็บ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด S"