กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Forgo

กริยาช่อง 2 Forwent

กริยาช่อง 3 Forgone

แปลว่า ยอม, ไม่เอา

กริยา 3 ช่อง ของ Forgo คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Forgo กริยาช่อง 2 Forwent กริยาช่อง 3 Forgone แปลว่า ยอม, ไม่เอา หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Forgo แปลว่า:

  1. (vt) ยอมละทิ้ง, ละ, จากไป, ละทิ้ง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง ของ Forgo คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Forgo กริยาช่อง 2 Forwent กริยาช่อง 3 Forgone แปลว่า ยอม, ไม่เอา หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Forgo"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"