กริยา 3 ช่อง: Read Off ช่อง 2 Read Off ช่อง 3

คำว่า Read Off แปลว่า อ่านปิด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Read Off นี้ก็คือ Read Off / Read Off / Read Off
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า อ่านปิด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Read Off: อ่านปิด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Read OffRead OffRead Offอ่านปิด

สรุปกริยา 3 ช่อง Read Off

Read Off ช่อง 2 คือ Read Off
Read Off ช่อง 3 คือ Read Off

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า อ่านปิด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Read Off ช่อง 2 Read Off ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Read Off กริยาช่อง 2 Read Off กริยาช่อง 3 Read Off แปลว่า อ่านปิด หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Be Off Burn Off Check Off Level Off Radiate Read Read Out Read Up On Readjust Readmit Ready Shrug Off Spin Off

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Read Off"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"