กริยา 3 ช่อง: Rid ช่อง 2 Rid ช่อง 3

คำว่า Rid แปลว่า ขจัด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Rid นี้ก็คือ Rid / Rid / Rid
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ขจัด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Rid: ขจัด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
RidRidRidขจัด

สรุปกริยา 3 ช่อง Rid

Rid ช่อง 2 คือ Rid
Rid ช่อง 3 คือ Rid

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ขจัด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Rid แปลว่า?

Rid มีความหมายว่า:

  1. (vt) ขจัด, กำจัด, ทำให้หมดไป

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Rid ช่อง 2 Rid ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Rid กริยาช่อง 2 Rid กริยาช่อง 3 Rid แปลว่า ขจัด หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Radiate Rail Rain Out Rake Ride Ride Off Ride On Ride Out Ride Up Ridge Ridicule Ridiculize

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Rid"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"