กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด G

กริยา 3 ช่อง หมวด G ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด G

กริยา 3 ช่อง หมวด G ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1GainGainedGainedถอนทุน, ได้รับ, สำเร็จ, บรรลุ
2GameGamedGamed
3GaspGaspedGaspedอ้าปากค้าง,พูดกระหืดกระหอบ
4GatGattedGatted
5GatherGatheredGathered
6GenerateGeneratedGeneratedสร้างขึ้น, ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด
7GetGotGottenได้
8GetGotGotได้
9Get AwayGot AwayGotten Awayหนีรอด
10Get UpGot UpGotten Upลุกขึ้น,ลุกจากเตียง,ลุกจากที่นอน
11GiftGiftedGiftedให้ของขวัญ
12GirdGirt / GirdedGirt / Girdedคาด, พัน, ผูก, มัด, รัด
13GiveGaveGivenให้
14Give upGave upGaven up
15GivrGive ไม่ใช่ givr
16GladGladdedGladded
17GlanceGlancedGlancedชำเลือง
18GlassGlassedGlassedประดับด้วยหญ้า, ตกแต่งด้วยหญ้า
19GlowGlowedGlowedเปล่งแสง, เรืองแสง, ส่องสว่าง, รู้สึกร้อนผ่าว
20GlueGluedGlued
21GoWentGoneไป
22Goingคำว่า Goingไม่ใช่คำกริยา Go ที่เป็นคำกริยา
23GoodGoodedGooded
24GrabGrabbedGrabbedคว้า, ฉกฉวย, ไขว่คว้า
25Gradคำว่า Grad ไม่ใช่คำกริยา
26GraduateGraduatedGraduatedสำเร็จการศึกษา
27GrapGrab ไม่ใช่ grap Grasp ไม่ใช่ grap
28GraspGraspedGrasped
29Greatคำว่า Great ไม่ใช่คำกริยา
30GreetGreetedGreetedทักทาย, ปราศรัย, ทำความเคารพ, แสดงการต้อนรับ
31GrillGrilledGrilledย่าง
32GrindGroundGroundบด
33GripGrippedGrippedยึด
34GrowGrewGrownเจริญงอกงาม
35Grow UpGrew UpGrown up
36GuardGuardedGuardedคุ้มกัน, ระวัง, พิทักษ์, ป้องกัน
37GuessGuessedGuessedคาดเดา
38GuideGuidedGuided
39GuideGuidedGuidedชี้นำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด G"

 บทความน่ารู้