กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด O

กริยา 3 ช่อง หมวด O ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด O

กริยา 3 ช่อง หมวด O ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1ObeyObeyedObeyed
2ObjectObjectedObjected
3ObjectifyObjectifiedObjectified
4ObligeObligedObliged
5ObliterateObliteratedObliterated
6ObscureObscuredObscured
7ObserveObservedObserved
8ObsessObsessedObsessed
9ObstructObstructedObstructed
10ObtainObtainedObtained
11OccludeOccludedOccluded
12OccupyOccupiedOccupied
13OccurOccurredOccurred
14Occur ToOccurred ToOccurred To
15OffendOffendedOffended
16OfferOfferedOffered
17OfficiateOfficiatedOfficiated
18Oftenคำว่า Often ไม่ใช่คำกริยา
19OgleOgledOgled
20OilOiledOiled
21Oldคำว่า Old ไม่ใช่คำกริยา
22OmitOmitedOmited
23Onlyคำว่า Onlyไม่ใช่คำกริยา
24OozeOozedOozed
25OpenOpenedOpenedเปิด
26Open UpOpened UpOpened Upเปิดออก
27OperateOperatedOperated
28Operate OnOperated OnOperated On
29OpposeOpposedOpposed
30OppressOppressedOppressed
31OptimiseOptimisedOptimised
32OrderOrderedOrdered
33OrganiseOrganisedOrganisedจัดระบบ, จัดระเบียบ, จัด
34OrganizeOrganizedOrganizedจัดระบบ, จัดระเบียบ, จัด
35OrientOrientedOriented
36OrientateOrientatedOrientated
37OriginateOriginatedOriginated
38OscillateOscillatedOscillated
39OssifyOssifiedOssified
40OughtOweOwed / Ownควรจะ, สมควร, ควร, น่าจะ
41Ourคำว่า Our ไม่ใช่คำกริยา
42OustOustedOusted
43OutbidOutbade / OutbidOutbidden / Outbidประมูลสูงกว่า
44OutdoOutdidOutdone
45OutgrowOutgrewOutgrownเจริญเร็วกว่า
46OutlastOutlastedOutlasted
47OutlawOutlawedOutlawed
48OutlineOutlinedOutlined
49OutshineOutshone / OutshinedOutshone / Outshinedบดบังรัศมี
50OutwitOutwitedOutwited
51OveractOveractedOveracted
52OverbidOverbade / OverbidOverbidden / Overbidให้ราคาสูงเกินไป
53OverburdenOverburdenedOverburdened
54OvercastOvercast / OvercastedOvercast / Overcastedมืดครึ้ม
55OvercloudOvercloudedOverclouded
56OvercomeOvercameOvercomeเอาชนะ
57OverdoOverdidOverdoneทำมากเกินไป
58OverdrawOverdrewOverdrawnเรียกร้องมากไป
59OverestimateOverestimatedOverestimated
60OverexciteOverexcitedOverexcited
61OverfeedOverfedOverfedให้อาหารมากไป
62OverflowOverflowedOverflowed
63OverhangOverhanged / OverhungOverhanged / Overhungสิ่งที่แขวนอยู่
64OverheatOverheatedOverheatedทำให้ตื่นเต้นมากเกินไป
65OverlapOverlappedOverlapped
66OverpowerOverpoweredOverpowered
67OverrunOverranOverrunบุกรุก
68OversaturateOversaturatedOversaturated
69OverseeOversawOverseenกำกับ
70OvershadowOvershadowedOvershadowed
71OversleepOversleptOversleptนอนเกินเวลา, นอนนานกว่าปกติ
72OvertakeOvertookOvertakenตามทัน
73OverthrowOverthrewOverthrownปลดจากตำแหน่ง
74OverturnOverturnedOverturned
75OvervalueOvervaluedOvervalued
76OverwhelmOverwhelmedOverwhelmed
77OverworkOverworkedOverworkedทำงานมากเกินไป
78OweOwedOwed
79Owe ToOwed ToOwed To
80OwnOwnedOwnedด้วยตัวเอง
81Own UpOwned UpOwned Up
82OxidizeOxidizedOxidized
83OxygenateOxygenatedOxygenated

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด O"

 บทความน่ารู้