กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด L

กริยา 3 ช่อง หมวด L ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด L

กริยา 3 ช่อง หมวด L ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1LabelLabeled / LabelledLabeled / Labelled
2LaceLacedLaced
3LacerateLaceratedLacerated
4LackLackedLacked
5LacquerLacqueredLacquered
6LagLagedLaged
7LakeLakedLaked
8LambLambedLambed
9LamentLamentedLamented
10LaminateLaminatedLaminated
11LampoonLampoonedLampooned
12LandLandedLanded
13Land InLanded InLanded In
14Land Up InLanded Up InLanded Up In
15Land WithLanded WithLanded With
16LanguishLanguishedLanguished
17LapLapedLaped
18Lap UpLaped UpLaped Up
19LardLardedLarded
20Largeคำว่า Large ไม่ใช่คำกริยา
21LarkLarkedLarked
22Lark AboutLarked AboutLarked About
23Lark AroundLarked AroundLarked Around
24Lark It UpLarked It UpLarked It Up
25LashLashedLashed
26Lash DownLashed DownLashed Down
27Lash IntoLashed IntoLashed Into
28Lash OutLashed OutLashed Out
29Lash Out AgainstLashed Out AgainstLashed Out Against
30Lash Out AtLashed Out AtLashed Out At
31Lash Out OnLashed Out OnLashed Out On
32LastLastedLasted
33LatchLatchedLatched
34Latch OnLatched OnLatched On
35Latch On ToLatched On ToLatched On To
36Latch OntoLatched OntoLatched Onto
37Lateคำว่า Late ไม่ใช่คำกริยา
38LathLathedLathed
39LatherLatheredLathered
40LatinizeLatinizedLatinized
41LaughLaughedLaughedหัวเราะ
42Laugh OffLaughed OffLaughed Off
43LaunchLaunchedLaunched
44LavishLavishedLavishedฟุ่มเฟือย
45LayLaidLaidวางไข่
46Lay DownLaid DownLaid Downนอนลง
47Lay IntoLaid IntoLaid Into
48Lay OffLaid OffLaid Off
49Lay OnLaid OnLaid On
50Lay OutLaid OutLaid Out
51LazyLaziedLaziedขี้เกียจ
52LeadLedLedนำ
53Lead OnLed OnLed Onนำไปสู่
54Lead ToLed ToLed Toนำไปสู่
55LeafLeafedLeafed
56LeakLeakedLeaked
57Leak OutLeaked OutLeaked Out
58LeamLeamedLeamed
59LeanLeant / LeanedLeant / Leanedยัน
60Lean OnLeant On / Leaned OnLeant On / Leaned Onพึ่งพา
61LeapLeapedLeapedกระโดด
62LeapLeaptLeaptกระโดด
63Leap AtLeapt At / Leaped AtLeapt At / Leaped Atกระโดดที่
64Leap OnLeapt On / Leaped OnLeapt On / Leaped Onก้าวกระโดด
65Leap Out AtLeapt Out At / Leaped Out AtLeapt Out At / Leaped Out Atกระโดดออกไปที่
66Leap UponLeapt Upon / Leaped UponLeapt Upon / Leaped Uponกระโจน
67LearnLearnedLearnedเรียน
68LearnLearntLearntเรียน
69LeaseLeasedLeased
70LeaveLeftLeftออกจาก
71Leave OnLeft OnLeft Onทิ้งไว้
72Leave OutLeft OutLeft Outออกจาก
73LectureLecturedLectured
74LegalizeLegalizedLegalized
75LegislateLegislatedLegislated
76LegitimateLegitimatedLegitimated
77LegitimizeLegitimizedLegitimized
78LendLentLentให้ยืม
79LengthenLengthenedLengthened
80LernLearn ไม่ใช่ lern
81LessLessedLessed
82LessenLessenedLessened
83LetLetLetอนุญาต
84Let DownLet DownLet Downปล่อยให้ลง
85Let InLet InLet Inปล่อยให้
86Let In OnLet In OnLet In Onปล่อยให้ใน
87Let OffLet OffLet Offปล่อยออก
88Let OnLet OnLet Onต่อไป
89Let OutLet OutLet Outปล่อยออกมา
90LetterLetteredLetteredเขียนตัวอักษร, เขียนตัวหนังสือ
91LevelLeveled / LevelledLeveled / Levelled
92Level OffLeveled Off / Levelled OffLeveled Off / Levelled Off
93Level OutLeveled Out / Levelled OutLeveled Out / Levelled Out
94LevitateLevitatedLevitated
95LevyLeviedLevied
96LibelLibeled / LibelledLibeled / Libelled
97LiberalizeLiberalizedLiberalized
98LiberateLiberatedLiberated
99LickLickedLicked
100LieLayLainนอนลง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด L"

 บทความน่ารู้