กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Eat

กริยาช่อง 2 Ate

กริยาช่อง 3 Eaten

แปลว่า กิน

กริยา 3 ช่อง ของ Eat คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Eat กริยาช่อง 2 Ate กริยาช่อง 3 Eaten แปลว่า กิน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Eat แปลว่า:

 1. (vt) กัดกิน, กัดกร่อน, กร่อน

 2. (v) กิน

 3. (vi) กิน, ทาน, รับประทาน

 4. (v) กินข้าว

 5. (v) ทาน

 6. (vt) ทำลาย

 7. (vt) ทำให้เบื่อ (คำสแลง), ทำให้รำคาญ (คำสแลง)

 8. (v) ยัด

 9. (v) ยัดห่า

 10. (v) รับประทาน

 11. (v) หม่ำ

 12. (v) อาน

 13. (v) เสพ

 14. (v) เสวย

 15. (v) แดก

 16. (v) แอ้ม

 17. (v) โจ้

 18. (v) โภค

 19. (vt) ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง)

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง ของ Eat คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Eat กริยาช่อง 2 Ate กริยาช่อง 3 Eaten แปลว่า กิน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Eat"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"