กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด K

กริยา 3 ช่อง หมวด K ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด K

กริยา 3 ช่อง หมวด K ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1KeelKeeledKeeled
2Keel OverKeeled OverKeeled Over
3KeepKeptKeptเก็บรักษา
4Keep AroundKept AroundKept Aroundเก็บไว้รอบ ๆ
5Keep AtKept AtKept Atทำเรื่อยไป
6Keep AwayKept AwayKept Awayระวังอย่าเข้าไปใกล้
7Keep BackKept BackKept Backเก็บกลับ
8Keep DownKept DownKept Downตัดทอน
9Keep FromKept FromKept Fromเก็บจาก
10Keep InKept InKept Inเก็บไว้ใน
11Keep In WithKept In WithKept In Withเก็บไว้ด้วย
12Keep OffKept OffKept Offห่างไว้
13Keep OnKept OnKept Onเก็บไว้ใน
14Keep OutKept OutKept Outห้ามเข้า
15Keep ToKept ToKept Toเก็บไว้เพื่อ
16Keep UpKept UpKept Upทำต่อไป
17Keep Up AtKept Up AtKept Up Atตามทัน
18Keep Up WithKept Up WithKept Up Withติดตามด้วย
19KeyKeyedKeyed
20Key DownKeyed DownKeyed Down
21Key InKeyed InKeyed In
22Key In OnKeyed In OnKeyed In On
23Key OnKeyed OnKeyed On
24Key ToKeyed ToKeyed To
25Key UpKeyed UpKeyed Up
26KhowKnow ไม่ใช่ Khow ต้องเป็นตัว N ไม่ใช่ H
27KickKickedKickedเตะ
28Kick AboutKicked AboutKicked About
29Kick AroundKicked AroundKicked Around
30Kick Around WithKicked Around WithKicked Around With
31Kick BackKicked BackKicked Back
32Kick DownKicked DownKicked Down
33Kick InKicked InKicked In
34Kick OffKicked OffKicked Off
35Kick OutKicked OutKicked Out
36Kick UpKicked UpKicked Up
37KidnapKidnappedKidnapped
38KillKilledKilledฆ่า
39Kill OffKilled OffKilled Off
40Kindคำว่า Kind ไม่ใช่คำกริยา
41KindleKindledKindled
42KissKissedKissedจูบ
43Kiss OffKissed OffKissed Off
44Kiss Up ToKissed Up ToKissed Up To
45KneadKneadedKneaded
46KneelKneltKneltคุกเข่า
47KnitKnitKnitถัก
48KnockKnockedKnocked
49Knock AboutKnocked AboutKnocked About
50Knock AroundKnocked AroundKnocked Around
51Knock BackKnocked BackKnocked Back
52Knock DownKnocked DownKnocked Down
53Knock It OffKnocked It OffKnocked It Off
54Knock OffKnocked OffKnocked Off
55Knock OutKnocked OutKnocked Out
56Knock OverKnocked OverKnocked Over
57Knock TogetherKnocked TogetherKnocked Togetherเคาะกัน
58Knock UpKnocked UpKnocked Up
59KnotKnotedKnoted
60KnowKnewKnownรู้จัก
61KnuckleKnuckledKnuckled
62Knuckle DownKnuckled DownKnuckled Down
63Knuckle UnderKnuckled UnderKnuckled Under

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด K"

 บทความน่ารู้