กริยา 3 ช่อง หมวด J

กริยา 3 ช่อง หมวด J ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด J

กริยา 3 ช่อง หมวด J ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Base Form)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1JabberJabberedJabbered
2Jabber AwayJabbered AwayJabbered Away
3JackJackedJacked
4Jack AroundJacked AroundJacked Around
5Jack InJacked InJacked In
6Jack UpJacked UpJacked Up
7JagJagedJaged
8JamJamedJamed
9Jam OnJamed OnJamed On
10JarJaredJaredชน
11JawJawedJawed
12Jaw AwayJawed AwayJawed Away
13JeerJeeredJeered
14JerkJerkedJerked
15Jerk AroundJerked AroundJerked Around
16Jerk OffJerked OffJerked Off
17JestJestedJested
18JibJibedJibed
19JingleJingledJingled
20JiveJivedJived
21JobJobbedJobbed
22JockeyJockeyedJockeyed
23Jockey IntoJockeyed IntoJockeyed Into
24JogJoggedJoggedวิ่งเหยาะๆ, วิ่งช้าๆ
25JoinJoinedJoinedร่วม
26JointJointedJointed
27JokeJokedJoked
28Joke AroundJoked AroundJoked Around
29JoltJoltedJolted
30JostleJostledJostled
31JotJotedJoted
32Jot DownJoted DownJoted Down
33JourneyJourneyedJourneyed
34JoustJoustedJousted
35JoyJoyedJoyed
36JubilateJubilatedJubilated
37JudgeJudgedJudged
38JuggleJuggledJuggled
39JuiceJuicedJuiced
40Juice UpJuiced UpJuiced Up
41JumbleJumbledJumbled
42JumpJumpedJumpedกระโดด
43Jump AtJumped AtJumped Atกระโดดไปที่
44Jump InJumped InJumped Inกระโดดเข้ามา
45Jump OffJumped OffJumped Offกระโดดออก
46Jump OnJumped OnJumped Onกระโดด
47JustJustedJusted
48JustifyJustifiedJustified
49JuxtaposeJuxtaposedJuxtaposed

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด J"

 บทความน่ารู้