กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด W

กริยา 3 ช่อง หมวด W ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด W

กริยา 3 ช่อง หมวด W ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1WadWadedWaded
2WadeWadedWaded
3Wade InWaded InWaded In
4Wade IntoWaded IntoWaded Into
5Wade ThroughWaded ThroughWaded Through
6WagWagedWaged
7WagerWageredWagered
8WaitWaitedWaitedรอ
9Wait AboutWaited AboutWaited Aboutรอประมาณ
10Wait AroundWaited AroundWaited Aroundรอรอบ
11Wait BehindWaited BehindWaited Behindรออยู่ข้างหลัง
12Wait InWaited InWaited Inรอ
13Wait OnWaited OnWaited Onรอก่อน
14Wait OutWaited OutWaited Outรอก่อน
15Wait UpWaited UpWaited Upรอก่อน
16Wait UponWaited UponWaited Uponรอก่อน
17WajkWalk ไม่ใช่ wajk
18WakeWokeWokenตื่น
19Wake UpWaked Up / Woke UpWaked Up / Woken Upตื่นนอน
20WalkWalkedWalkedเดิน
21Walk Away FromWalked Away FromWalked Away Fromเดินจาก
22Walk Away WithWalked Away WithWalked Away Withเดินไปด้วย
23Walk Back FromWalked Back FromWalked Back Fromเดินกลับจาก
24Walk In OnWalked In OnWalked In Onเดินเข้ามา
25Walk IntoWalked IntoWalked Intoเดินเข้าไป
26Walk OffWalked OffWalked Offเดินออกไป
27Walk Off WithWalked Off WithWalked Off Withเดินออกไปพร้อมกับ
28Walk OnWalked OnWalked Onเดินต่อไป
29Walk OutWalked OutWalked Outเดินออกเพื่อคัดค้าน
30Walk Out OnWalked Out OnWalked Out Onเดินออกไป
31Walk ThroughWalked ThroughWalked Throughเดินผ่าน
32Walk UpWalked UpWalked Upเดินขึ้นไป
33WallWalledWalled
34WallowWallowedWallowed
35WaltzWaltzedWaltzed
36Waltz ThroughWaltzed ThroughWaltzed Through
37WanderWanderedWandered
38Wander OffWandered OffWandered Off
39WaneWanedWaned
40WantWantedWantedต้องการ
41Want OutWanted OutWanted Outต้องการออกไป
42WarbleWarbledWarbled
43WareWaredWaredระมัดระวัง
44WarmWarmedWarmed
45Warm UpWarmed UpWarmed Up
46WarnWarnedWarned
47WarpWarpedWarped
48WarrantWarrantedWarranted
49WashWashedWashedล้าง
50Wash AwayWashed AwayWashed Awayล้างออก
51Wash DownWashed DownWashed Downล้างทำความสะอาด
52Wash OutWashed OutWashed Outล้างออก
53Wash OverWashed OverWashed Overไหลข้าม
54Wash UpWashed UpWashed Upชะล้าง
55WasteWastedWastedของเสีย
56Waste AwayWasted AwayWasted Awayเสียไป
57WatchWatchedWatchedดู
58Watch OutWatched OutWatched Outระวัง
59Watch Out ForWatched Out ForWatched Out Forระวัง
60Watch OverWatched OverWatched Overเฝ้าดูแล
61WaterWateredWateredน้ำ
62Water DownWatered DownWatered Down
63WaveWavedWaved
64Wave AsideWaved AsideWaved Aside
65Wave DownWaved DownWaved Down
66Wave OffWaved OffWaved Off
67Wave OnWaved OnWaved On
68WaverWaveredWavered
69WaxWaxedWaxed
70WayWayedWayed
71Weคำว่า We ไม่ใช่คำกริยา
72WeakenWeakenedWeakened
73WeanWeanedWeaned
74Wean OffWeaned OffWeaned Off
75WearWoreWornสวม
76Wear AwayWore AwayWorn Awayสวมใส่
77Wear DownWore DownWorn Downใส่ลงไป
78Wear OffWore OffWorn Offสวมใส่
79Wear OutWore OutWorn Outสวมใส่
80WearyWeariedWeariedเบื่อหน่าย
81WeatherWeatheredWeatheredรอดพ้นจากอุปสรรค
82WeaveWoveWovenทอ
83WeaveWeavedWeavedทอ
84WedWedWedแต่งงาน
85WedgeWedgedWedged
86WeedWeededWeeded
87Weed OutWeeded OutWeeded Out
88Weekคำว่า Week ไม่ใช่คำกริยา
89WeepWeptWeptร้องไห้
90WeighWeighedWeighed
91Weigh Down OnWeighed Down OnWeighed Down On
92Weigh InWeighed InWeighed In
93Weigh In OnWeighed In OnWeighed In On
94Weigh OnWeighed OnWeighed On
95Weigh OutWeighed OutWeighed Out
96Weigh UpWeighed UpWeighed Up
97WeirdWeirdedWeirded
98Weird OutWeirded OutWeirded Out
99WelcomeWelcomedWelcomedยินดีต้อนรับ
100WeldWeldedWelded

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด W"

 บทความน่ารู้