กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Tree ช่อง 2 Tree ช่อง 3

คำว่า Tree ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Tree นี้ก็คือ Tree / Treed / Treed
โดยที่ทั้ง 3 ช่องมีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Tree

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
TreeTreedTreed

สรุปกริยา 3 ช่อง Tree

Tree ช่อง 2 คือ Treed
Tree ช่อง 3 คือ Treed

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Tree แปลว่า?

Tree มีความหมายว่า:

  1. (vt) ไล่ขึ้นต้นไม้

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Tree ช่อง 2 Tree ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Tree กริยาช่อง 2 Treed กริยาช่อง 3 Treed หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Tag Tag Onto Tag With Tail Away Taint Take After Talk At Talk Down Talk Into Tally Tap Up Travel


 แท็ก trees treeing

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Tree"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"