Buy ช่อง 2
Buy ช่อง 2

Buy ช่อง 2

คำว่า "Buy" เป็นคำกริยาที่มีความหมายว่า ซื้อ โดยมีกริยา 3 ช่องของคำนี้คือ buy, bought, bought ไปดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมกันเลย

 

กริยา 3 ช่อง ของ Buy ประกอบด้วย

กริยาช่อง 1: Buy
กริยาช่อง 2: Bought
กริยาช่อง 3: Bought
แปลว่า: ซื้อ
ประเภท: Irregular Verb

 

กริยา 3 ช่อง buy: ซื้อ

buy ช่อง 1 buy ช่อง 2 buy ช่อง 3
buy (บาย) bought (บ้อต) bought (บ้อต)

 

 

 

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า "ซื้อ" แต่หลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

รู้หรือไม่?

  1. buy ช่อง 1?

    buy

  2. buy ช่อง 2?

    bought

  3. buy ช่อง 3?

    bought


บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"