Buy ช่อง 2

Buy ช่อง 2
Buy ช่อง 2

คำว่า "Buy" เป็นคำกริยาที่มีความหมายว่า ซื้อ โดยมีกริยา 3 ช่องของคำนี้คือ buy, bought, bought ไปดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมกันเลย

 

กริยา 3 ช่อง ของ Buy ประกอบด้วย

กริยาช่อง 1: Buy
กริยาช่อง 2: Bought
กริยาช่อง 3: Bought
แปลว่า: ซื้อ
ประเภท: Irregular Verb

 

กริยา 3 ช่อง buy: ซื้อ

buy ช่อง 1 buy ช่อง 2 buy ช่อง 3
buy (บาย) bought (บ้อต) bought (บ้อต)

 

 

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า "ซื้อ" แต่หลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

รู้หรือไม่?

 1. buy ช่อง 1?

  buy

 2. buy ช่อง 2?

  bought

 3. buy ช่อง 3?

  bought


ความคิดเห็นในหัวข้อ "Buy ช่อง 2"

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"