กริยา 3 ช่อง ประเภท Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง ประเภท IRREGULAR VERB ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง ประเภท Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง ประเภท IRREGULAR VERB ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Base Form)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1AbideAbodeAbodeยึดถือ
2AmWasBeenเป็น,อยู่,คือ
3AreWereBeenเป็น,อยู่,คือ
4AriseAroseArisenเกิดขึ้น
5AwakeAwokeAwokenตื่น
6BackslideBackslidBacksliddenย้อนกลับ
7BareBaredBaredเผยให้เห็น, เปิด, เผย
8BeWas, WereBeenเป็น, อยู่, คือ
9Be AbleWas AbleBeen Ableสามารถ
10Be AfterWere AfterBeen Afterหลังจากนั้น
11Be AlongWere AlongBeen Alongได้ตาม
12Be AwayWere AwayBeen Awayอยู่ห่าง
13Be Cut Out ForWere Cut Out ForBeen Cut Out Forถูกตัดออก
14Be Cut UpWere Cut UpBeen Cut Upถูกตัดขึ้น
15Be Do WithWere Do WithBeen Do Withจะทำอย่างไรกับ
16Be DownWere DownBeen Downลงไป
17Be Down OnWere Down OnBeen Down Onจะลง
18Be Down WithWere Down WithBeen Down Withจะลงด้วย
19Be Fed UpWere Fed UpBeen Fed Upเอือมระอา
20Be InWere InBeen Inเข้ามา
21Be In OnWere In OnBeen In Onอยู่ใน
22Be Not OnWere Not OnBeen Not Onไม่ได้อยู่
23Be OffWere OffBeen Offจะปิด
24Be OnWere OnBeen Onอยู่
25Be On AboutWere On AboutBeen On Aboutจะเกี่ยวกับ
26Be OntoWere OntoBeen Ontoเข้าสู่
27Be OutWere OutBeen Outออกไป
28Be Out OfWere Out OfBeen Out Ofหมด
29Be Out ToWere Out ToBeen Out Toออกไป
30Be Snowed UnderWere Snowed UnderBeen Snowed Underหิมะตก
31Be Taken AbackWere Taken AbackBeen Taken Abackต้องแปลกใจ
32Be Taken WithWere Taken WithBeen Taken Withถูกนำมาด้วย
33Be UpWere UpBeen Upตื่นขึ้น
34Be Up ForWere Up ForBeen Up Forจะขึ้นสำหรับ
35Be Up ToWere Up ToBeen Up Toขึ้นอยู่กับ
36BearBoreBorneทน, พยุง, ให้กำเนิด
37Bear Down OnBore Down OnBorn Down On / Borne Down Onทนลง
38Bear OnBore OnBorn On / Borne Onอดทน
39Bear OutBore OutBorn Out / Borne Outทน
40Bear UpBore UpBorn Up / Borne Upอดทน
41Bear Up UnderBore Up UnderBorn Up Under / Borne Up Underทนขึ้น
42Bear WithBore WithBorn With / Borne Withทนกับ
43BeatBeatBeatenตี
44Beat DownBeat DownBeaten Downเอาชนะ
45Beat OutBeat OutBeaten Outเอาชนะ
46Beat UpBeat UpBeaten Upตีให้เข้ากัน
47BecomeBecameBecomeกลายเป็น
48BefallBefellBefellเกิดขึ้น, บังเกิดขึ้น
49BegetBegotBegottenก่อให้เกิด
50BegetBegatBegottenก่อให้เกิด
51BeginBeganBegunเริ่ม
52BeliveBeloveBelove
53BendBentBentหัก, งอ
54Bend DownBent DownBent Downก้มลง
55Bend OverBent OverBent Overงอมากกว่า
56Bend Over BackwardsBent Over BackwardsBent Over Backwardsโค้งไปข้างหลัง
57BeseechBesoughtBesoughtขอความกรุณา
58BesetBesetBesetโอบล้อมรอบด้าน
59BestrideBestrodeBestrodeขี่, คร่อม, ข้าม, ยืนอยู่เหนือ, ควบคุม
60BestrideBestrodeBestriddenขี่, คร่อม, ข้าม, ยืนอยู่เหนือ, ควบคุม
61BetBetBetพนัน
62BidBidBidประมูล
63BidBadeBiddenประมูล
64BideBodeBidden
65BindBoundBoundผูกติดกัน
66BiteBitBittenกัด
67BleedBledBledเลือดออก
68Bleed OutBled OutBled Outเลือดออก
69BlowBlewBlownเป่า
70Blow AwayBlew AwayBlown Awayเป่ากระเด็น
71Blow DownBlew DownBlown Downระเบิดลง
72Blow InBlew InBlown Inพัดเข้า
73Blow OffBlew OffBlown Offระเบิดออก
74Blow OutBlew OutBlown Outระเบิดออก
75Blow OverBlew OverBlown Overพัดผ่าน
76Blow UpBlew UpBlown Upระเบิด
77BornBorntBornt
78BreakBrokeBrokenแตก, หัก
79Break AwayBroke AwayBroken Awayแบ่งออกไป
80Break DownBroke DownBroken Downชำรุด
81Break ForBroke ForBroken Forหยุดพัก
82Break InBroke InBroken Inพังเข้าไป
83Break IntoBroke IntoBroken Intoเจาะเข้า
84Break OffBroke OffBroken Offหยุดพัก
85Break OutBroke OutBroken Outแตกออก
86Break Out InBroke Out InBroken Out Inแบ่งออก
87Break Out OfBroke Out OfBroken Out Ofแยกออกจาก
88Break ThroughBroke ThroughBroken ThroughBreak through
89Break UpBroke UpBroken Upเลิกกัน
90BreedBredBredผสมพันธ์
91BringBroughtBroughtนำมา
92Bring AboutBrought AboutBrought Aboutนำติดตัวไป
93Bring AlongBrought AlongBrought Alongนำไป
94Bring AroundBrought AroundBrought Aroundนำไปรอบ ๆ
95Bring BackBrought BackBrought Backนำกลับมา
96Bring DownBrought DownBrought Downนำลงมา
97Bring ForthBrought ForthBrought Forthนำมา
98Bring ForwardBrought ForwardBrought Forwardนำไปสู่
99Bring InBrought InBrought Inนำเข้า
100Bring OffBrought OffBrought Offนำออก

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ประเภท Irregular Verb"

 บทความน่ารู้