กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง 100 คำ ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คําแปล

กริยา 3 ช่อง 100 คำ ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คําแปล

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย


ตารางรวม กริยา 3 ช่อง 100 คำ ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คําแปล แบบกริยาอปกติ Irregular Verb

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1BeWas, WereBeenเป็น,อยู่,คือ
2BearBoreBorneทน, พยุง, ให้กำเนิด
3BeatBeatBeatenตี
4BecomeBecameBecomeกลายเป็น
5BegetBegotBegottenก่อให้เกิด
6BeginBeganBegunเริ่ม
7BendBentBentหัก, งอ
8BeseechBesoughtBesoughtขอความกรุณา
9BesetBesetBesetโอบล้อมรอบด้าน
10BetBetBetพนัน
11BiteBitBittenกัด
12BlowBlewBlownเป่า
13BreakBrokeBrokenแตก, หัก
14BringBroughtBroughtนำมา
15BrowbeatBrowbeatBrowbeatenรังแก
16BuildBuiltBuiltสร้าง
17BurnBurntBurntเผา
18BuyBoughtBoughtซื้อ
19CatchCaughtCaughtจับ
20ChooseChoseChosenเลือก
21ComeCameComeมา
22CostCostCostมีราคา
23CutCutCutตัด
24DoDidDoneทำ
25DrawDrewDrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
26DrinkDrankDrunkดื่ม
27DriveDroveDrivenขับรถ
28EatAteEatenกิน
29FallFellFallenล้ม
30FeedFedFedให้อาหารสัตว์
31FeelFeltFeltรู้สึก
32FightFoughtFoughtต่อสู้
33FindFoundFoundพบ, เจอ
34FlyFlewFlownบิน, นั่งเครื่องบิน
35ForegoForewentForegoneยอม, ไม่เอา
36ForgetForgotForgottenลืม
37ForgiveForgaveForgivenให้อภัย
38GetGotGottenได้
39GiveGaveGivenให้
40GoWentGoneไป
41GrowGrewGrownเจริญงอกงาม
42HangHungHungแขวน
43HaveHadHadมี
44HearHeardHeardได้ยิน
45HideHidHiddenซ่อน
46HitHitHitตี
47HoldHeldHeldถือ
48HurtHurtHurtทำร้าย
49IsWasBeenเป็น,อยู่,คือ
50KeepKeptKeptเก็บรักษา
51KnowKnewKnownรู้จัก
52LearnLearntLearntเรียน
53LeaveLeftLeftออกจาก
54LendLentLentให้ยืม
55LetLetLetอนุญาต
56LieLayLainนอนลง
57LoseLostLostทำหาย
58MakeMadeMadeทำ, สร้าง
59MeetMetMetพบ
60MistakeMistookMistakenทำผิด
61OvertakeOvertookOvertakenตามทัน
62PayPaidPaidจ่าย
63PutPutPutวาง
64ReadReadReadอ่าน
65RideRodeRiddenขี่
66RingRangRungกรดกริ่ง
67RiseRoseRisenลุกขึ้น
68RunRanRunวิ่ง
69SaySaidSaidพูด
70SeeSawSeenเห็น
71SeekSoughtSoughtค้นหา
72SellSoldSoldขาย
73SendSentSentส่ง
74SetSetSetจัดวาง
75ShaveShoveShavenโกน
76ShootShotShotยิง
77ShowShowedShownแสดง
78SingSangSungร้องเพลง
79SitSatSatนั่ง
80SleepSleptSleptนอน
81SpeakSpokeSpokenพูด
82SpendSpentSpentใช้จ่าย
83SpreadSpreadSpreadแผ่
84StandStoodStoodยืน
85StealStoleStolenขโมย
86SwearSworeSwornสาบาน
87SweepSweptSweptกวาด
88SwimSwamSwumว่ายน้ำ
89TakeTookTakenนำไป
90TeachTaughtTaughtสอน
91TellToldToldบอก
92ThinkThoughtThoughtคิด
93ThrowThrewThrownขว้าง
94UndergoUnderwentUndergoneได้รับ
95UnderstandUnderstoodUnderstoodเข้าใจ
96UndertakeUndertookUndertakenรับปาก
97WakeWokeWokenตื่น
98WearWoreWornสวม
99WinWonWonชนะ
100WriteWroteWrittenเขียน

ตารางรวม กริยา 3 ช่อง 100 คำ ที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คําแปล แบบกริยาปกติ Regular Verb

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1AbandonAbandonedAbandonedละทิ้ง
2AllegoriseAllegorisedAllegorisedเปรียบเทียบ
3AnswerAnsweredAnsweredตอบ (คำถาม), รับ (โทรศัพท์)
4ArriveArrivedArrivedมาถึง ไปถึง
5AskAskedAskedถาม
6BeadBeadedBeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
7BeamBeamedBeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสี
8BeatifyBeatifiedBeatifiedตกแต่ง
9BedBeddedBeddedฝังลงไป
10BedeckBedeckedBedeckedประดับ
11BegBeggedBeggedขอ
12BehaveBehavedBehavedประพฤติ, ทำงาน
13BeheadBeheadedBeheadedตัดหัว, ประหาร
14BejewelBejeweledBejeweledประดับด้วยเพชรพลอย
15BelchBelchedBelchedเรอ
16BelieveBelievedBelievedเชื่อ
17BellowBellowedBellowedร้อง, แผดเสียง
18BelongBelongedBelongedเป็นของ
19BeltBeltedBeltedคาดเข็มขัด
20BemuseBemusedBemusedทำให้ตะลึง
21BenumbBenumbedBenumbedทำให้หมดสติ
22BereaveBereavedBereavedทำให้สูญเสีย
23BerthBerthedBerthedเทียบเรือ
24BesiegeBesiegedBesiegedล้อม
25BestowBestowedBestowedประทาน, มอบ
26BetrayBetrayedBetrayedทรยศ
27BetrothBetrothedBetrothedหมั้น
28BetterBetteredBetteredดีกว่า
29BevelBevelledBevelledทำให้เป็นมุมเอียง
30BewitchBewitchedBewitchedทำให้หลงเสน่ห์
31BreatheBreathedBreathedหายใจ
32CallCalledCalledเรียก โทรหา
33CanCannedCannedบรรจุกระป๋อง
34CarryCarriedCarriedพกพา
35CategoriseCategorisedCategorisedจำแนกประเภท
36ChangeChangedChangedเปลี่ยน
37CheatCheatedCheatedโกง
38CheckCheckedCheckedตรวจสอบ
39CleanCleanedCleanedทำความสะอาด
40ClimbClimbedClimbedไต่
41CloseClosedClosedปิด
42CookCookedCookedทำอาหาร
43CreateCreatedCreatedสร้าง
44CryCriedCriedร้องไห้
45DanceDancedDancedเต้นรำ
46DecideDecidedDecidedตัดสิน
47DeliverDeliveredDeliveredส่งถึงที่
48DieDiedDiedตาย
49DisplayDisplayedDisplayedแสดง
50DonDonedDonedสวม
51DownloadDownloadedDownloadedดาวน์โหลด
52DreamDreamedDreamedฝัน
53EnjoyEnjoyedEnjoyedสนุก
54FinishFinishedFinishedเสร็จสิ้น
55HangHangedHangedแขวน
56HeatHeatedHeatedทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น
57HelpHelpedHelpedช่วย
58JumpJumpedJumpedกระโดด
59LikeLikedLikedชอบ
60ListenListenedListenedฟัง
61LiveLivedLivedอาศัยอยู่
62LookLookedLookedมอง
63LoveLovedLovedรัก
64MissMissedMissedพลาด
65MoveMovedMovedย้าย ขยับ
66NauseateNauseatedNauseatedทำให้ไม่สบาย
67NeedNeededNeededต้องการ
68NegotiateNegotiatedNegotiatedต่อรอง, เจรจา
69OpenOpenedOpenedเปิด
70PaintPaintedPaintedวาดภาพ ระบายสี
71PassPassedPassedผ่านไป
72PlanPlannedPlannedวางแผน
73PlayPlayedPlayedเล่น
74PreparePreparedPreparedเตรียมการ
75RainRainedRainedฝนตก
76RepairRepairedRepairedซ่อมแซม
77RepeatRepeatedRepeatedทำซ้ำ
78RevisitRevisitedRevisitedทบทวน
79SearchSearchedSearchedค้นหา
80SeatSeatedSeatedนั่ง
81SeemSeemedSeemedดูเหมือน
82StartStartedStartedเริ่มต้น
83StayStayedStayedพักอาศัย
84StopStoppedStoppedหยุด
85StudyStudiedStudiedเรียน, ศึกษา
86TalkTalkedTalkedสนทนา
87ThreatenThreatenedThreatenedขู่
88TidyTidiedTidiedจัดให้เรียบร้อย
89TravelTravelledTravelledท่องเที่ยว
90TreatTreatedTreatedรักษา
91TryTriedTriedลอง
92UseUsedUsedใช้
93VisitVisitedVisitedเยี่ยม, เที่ยว
94WaitWaitedWaitedรอ
95WalkWalkedWalkedเดิน
96WantWantedWantedต้องการ
97WashWashedWashedล้าง
98WatchWatchedWatchedดู
99WeatherWeatheredWeatheredรอดพ้นจากอุปสรรค
100WorkWorkedWorkedทำงาน

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับกริยา 3 ช่องทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมกริยา 3 ช่อง ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน

 บทความน่ารู้