Have ช่อง 2
Have ช่อง 2

Have ช่อง 2

คำว่า "Have" เป็นคำกริยาที่มีความหมายว่า มี โดยมีกริยา 3 ช่องของคำนี้คือ have, had, had ไปดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมกันเลย

 

กริยา 3 ช่อง ของ Have ประกอบด้วย

กริยาช่อง 1: Have
กริยาช่อง 2: Had
กริยาช่อง 3: Had
แปลว่า: มี
ประเภท: Irregular Verb

 

กริยา 3 ช่อง have: ซื้อ

have ช่อง 1 have ช่อง 2 have ช่อง 3
have (แฮฟ) had (แฮด) had (แฮด)

 

 

 

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า "มี" แต่หลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

รู้หรือไม่?

  1. have ช่อง 1?

    have

  2. have ช่อง 2?

    had

  3. have ช่อง 3?

    had


บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"