กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด M

กริยา 3 ช่อง หมวด M ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด M

กริยา 3 ช่อง หมวด M ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1MagnetizeMagnetizedMagnetized
2MagnifyMagnifiedMagnified
3MailMailedMailedส่งทางไปรษณีย์,ส่งอีเมล
4MaintainMaintainedMaintained
5MakeMadeMadeทำ, สร้าง
6Make AfterMade AfterMade Afterทำหลังจาก
7Make Away WithMade Away WithMade Away Withไปด้วย
8Make Do WithMade Do WithMade Do Withแก้ขัด
9Make ForMade ForMade Forทำให้
10Make IntoMade IntoMade Intoเข้า
11Make ItMade ItMade Itทำมัน
12Make It Up ToMade It Up ToMade It Up Toทำมันได้ถึง
13Make OfMade OfMade Ofทำจาก
14Make OffMade OffMade Offปิด
15Make Off WithMade Off WithMade Off Withปิดด้วย
16Make OutMade OutMade Outออกไป
17Make OverMade OverMade Overให้มากกว่า
18Make TowardsMade TowardsMade Towardsทำไป
19Make UpMade UpMade Upแต่งหน้า
20Make Up ForMade Up ForMade Up Forแต่งหน้าเพื่อ
21Make Up ToMade Up ToMade Up Toแต่งหน้าด้วย
22Make WithMade WithMade Withสร้างด้วย
23MaltMaltedMalted
24ManManedManed
25Man DownManed DownManed Down
26Man UpManed UpManed Up
27ManageManagedManaged
28MangleMangledMangled
29ManipulateManipulatedManipulated
30MantleMantledMantled
31ManufactureManufacturedManufactured
32Manyคำว่า Many ไม่ใช่คำกริยา
33MarMaredMaredทำลาย
34MaraudMaraudedMarauded
35MarchMarchedMarchedสวนสนาม, เดินขบวน, เดินแถว, เดินสวนสนาม
36MarinateMarinatedMarinated
37MarkMarkedMarked
38Mark DownMarked DownMarked Down
39Mark Down AsMarked Down AsMarked Down As
40Mark OffMarked OffMarked Off
41Mark OutMarked OutMarked Out
42Mark Out ForMarked Out ForMarked Out For
43Mark Out FromMarked Out FromMarked Out From
44Mark UpMarked UpMarked Up
45MarryMarriedMarriedแต่งงาน
46Marry InMarried InMarried In
47Marry OffMarried OffMarried Off
48Marry OutMarried OutMarried Out
49Marry UpMarried UpMarried Up
50MartyrMartyredMartyred
51MashMashedMashed
52Mash UpMashed UpMashed Up
53MaskMaskedMaskedสวมหน้ากาก, ปกคลุม
54MassacreMassacredMassacred
55MastMastedMasted
56MasterMasteredMastered
57MasticateMasticatedMasticated
58MatchMatchedMatched
59MateMatedMated
60MaterializeMaterializedMaterialized
61MatterMatteredMattered
62MatureMaturedMatured
63MayMightMightอาจจะ
64Meคำว่า Me ไม่ใช่คำกริยา
65MeanMeantMeantหมายถึง
66MeasureMeasuredMeasured
67Measure AgainstMeasured AgainstMeasured Against
68Measure OffMeasured OffMeasured Off
69Measure OutMeasured OutMeasured Out
70Measure UpMeasured UpMeasured Up
71Measure Up ToMeasured Up ToMeasured Up To
72Meatคำว่า Meat ไม่ใช่คำกริยา
73MechanizeMechanizedMechanized
74MeddleMeddledMeddled
75MediatizeMediatizedMediatized
76MedicateMedicatedMedicated
77MeditateMeditatedMeditated
78MeedMeededMeeded
79MeetMetMetพบ
80Meet UpMet UpMet Upพบ
81Meet Up WithMet Up WithMet Up Withพบกับ
82Meet WithMet WithMet Withพบกับ
83MellowMellowedMellowed
84MeltMeltedMelted
85Melt DownMelted DownMelted Down
86MemorizeMemorizedMemorized
87MendMendedMendedซ่อม
88MenstruateMenstruatedMenstruated
89MentionMentionedMentioned
90MergeMergedMerged
91MessMessedMessed
92Mess AboutMessed AboutMessed About
93Mess About WithMessed About WithMessed About With
94Mess AroundMessed AroundMessed Around
95Mess Around WithMessed Around WithMessed Around With
96Mess OverMessed OverMessed Over
97Mess UpMessed UpMessed Up
98Mess WithMessed WithMessed With
99MessageMessagedMessagedส่งข้อความ
100MetalMetalledMetalled

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด M"

 บทความน่ารู้