กริยาช่อง 1

Send

กริยาช่อง 2 Sent

กริยาช่อง 3 Sent

แปลว่า ส่ง

Send

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Send แปลว่า:

  1. ส่งข่าว

  2. จัดส่ง

  3. ส่ง

  4. ส่ง, นำส่ง, จัดส่ง

  5. ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

  6. ปล่อยออก, เปล่งออกมา, ขับออก

  7. ทำให้ปิติยินดี, ทำให้ตื่นเต้น

  8. ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

 ภาพประกอบ

  • Send

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Send"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"