กริยาช่อง 1

Write

กริยาช่อง 2 Wrote

กริยาช่อง 3 Written

แปลว่า เขียน

Write

Posted on by Admin

กริยาช่อง 2 Writ

กริยาช่อง 3 Writ

แปลว่า เขียน

Write

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Write แปลว่า:

 1. เขียน, เขียนหนังสือ, จด, จารึก

 2. ลิขิต

 3. ประพันธ์

 4. เขียน

 5. แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)

 6. จด

 7. แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)

 8. เขียน, เขียนหนังสือ, จด, จารึก

 9. เรขา

 10. เขียนหนังสือ

 ภาพประกอบ

 • Write
 • Write

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Write"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"