กริยาช่อง 1

Buy

กริยาช่อง 2 Bought

กริยาช่อง 3 Bought

แปลว่า ซื้อ

Buy

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Buy แปลว่า:

  1. ซื้อ

  2. ซื้อ

  3. ซื้อหา

  4. การซื้อ, การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน

  5. จับจ่าย

  6. จับจ่ายใช้สอย

 ภาพประกอบ

  • Buy

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Buy"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"