กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด I

กริยา 3 ช่อง หมวด I ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด I

กริยา 3 ช่อง หมวด I ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1iayLay ไม่ใช่ iay
2IceIcedIced
3IdealizeIdealizedIdealized
4IdentifyIdentifiedIdentified
5IdleIdledIdled
6IdolizeIdolizedIdolizedเทอดทูน, เลื่อมใสมากเกินไป
7IearnLearn ไม่ใช่ Iearn ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
8IeaveLeave ไม่ใช่ Ieave ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
9iendLend ไม่ใช่ iend
10IetLet ไม่ใช่ Iet ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
11IgniteIgnitedIgnited
12IgnoreIgnoredIgnored
13IikeLike ไม่ใช่ Iike ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
14IistenListen ไม่ใช่ Iisten ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
15IiveLive ไม่ใช่ Iive ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
16illคำว่า ill ไม่ใช่คำกริยา
17Illegalคำว่า Illegal ไม่ใช่คำกริยา
18IlltreatIlltreatedIlltreatedการรักษา
19IlluminateIlluminatedIlluminated
20IllustrateIllustratedIllustrated
21ImagineImaginedImagined
22ImitateImitatedImitated
23ImmaterializeImmaterializedImmaterialized
24ImmergeImmergedImmerged
25ImmigrateImmigratedImmigrated
26ImmobilizeImmobilizedImmobilized
27ImmolateImmolatedImmolated
28ImmortalizeImmortalizedImmortalized
29ImmunizeImmunizedImmunized
30ImmureImmuredImmured
31ImpaleImpaledImpaled
32ImpartImpartedImparted
33ImpersonateImpersonatedImpersonated
34ImplantImplantedImplantedสอดใส่
35ImplementImplementedImplemented
36ImploreImploredImplored
37ImplyImpliedImpliedบ่งบอกถึง
38ImportImportedImported
39ImportantImportant ไม่ใช่คำกริยา
40ImposeImposedImposed
41ImpoverishImpoverishedImpoverished
42ImpregnateImpregnatedImpregnated
43ImpressImpressedImpressed
44ImprintImprintedImprinted
45ImprisonImprisonedImprisoned
46ImproveImprovedImproved
47ImproviseImprovisedImprovised
48ImputeImputedImputedใส่ร้าย
49InaugurateInauguratedInaugurated
50IncapacitateIncapacitatedIncapacitated
51IncarcerateIncarceratedIncarcerated
52IncarnateIncarnatedIncarnated
53IncenseIncensedIncensed
54IncinerateIncineratedIncinerated
55InciseIncisedIncisedตัด
56InciteIncitedIncited
57InclineInclinedInclined
58IncludeIncludedIncluded
59InconvenienceInconveniencedInconvenienced
60IncorporateIncorporatedIncorporated
61IncreaseIncreasedIncreased
62IncriminateIncriminatedIncriminated
63IncubateIncubatedIncubated
64IncurIncured / IncurredIncured / Incurredก่อให้เกิด
65IndemnifyIndemnifiedIndemnified
66IndentIndentedIndented
67IndexIndexedIndexed
68IndicateIndicatedIndicated
69IndividualizeIndividualizedIndividualized
70IndoctrinateIndoctrinatedIndoctrinated
71InduceInducedInduced
72Indulgentคำว่า Indulgent ไม่ใช่คำกริยา
73IndustrializeIndustrializedIndustrialized
74InfectInfectedInfected
75InferInfered / InferredInfered / Inferredสรุป
76InfestInfestedInfested
77InfiltrateInfiltratedInfiltrated
78InflameInflamedInflamed
79InflateInflatedInflated
80InflectInflectedInflected
81InflictInflictedInflicted
82InfluenceInfluencedInfluenced
83InformInformedInformed
84InfringeInfringedInfringedละเมิด
85InfuriateInfuriatedInfuriated
86InfuseInfusedInfusedใส่
87IngestIngestedIngested
88IngratiateIngratiatedIngratiated
89InhabitInhabitedInhabitedอาศัยอยู่
90InhaleInhaledInhaled
91InheritInheritedInherited
92InhibitInhibitedInhibitedยับยั้ง
93InitialInitialedInitialed
94InitiateInitiatedInitiated
95InjectInjectedInjected
96InjureInjuredInjured
97InlayInlaidInlaidฝัง
98InnervateInnervatedInnervated
99InnovateInnovatedInnovated
100InoculateInoculatedInoculated

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด I"

 บทความน่ารู้