กริยา 3 ช่อง

กริยาช่อง 1

Go

กริยาช่อง 2 Went

กริยาช่อง 3 Gone

แปลว่า ไป

กริยา 3 ช่อง ของ Go คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Go กริยาช่อง 2 Went กริยาช่อง 3 Gone แปลว่า ไป หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Go แปลว่า:

 1. (vi) บรรลุ

 2. (vi) ผ่านไป (เวลา), ล่วงเลยไป

 3. (vi) ลาออก

 4. (vi) ส่งเสียง

 5. (vi) หมด, ถูกใช้หมด, หมดอายุ

 6. (v) เจียร

 7. (v) เดินทาง

 8. (vi) เลิก, ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น

 9. (v) เสด็จพระราชดำเนิน

 10. (v) ไป

 11. (vi) ไป, ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง ของ Go คืออะไร? มาดูคำอ่าน คำแปลกันเลย, กริยาช่อง 1 Go กริยาช่อง 2 Went กริยาช่อง 3 Gone แปลว่า ไป หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน


 แท็ก goes

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Go"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"