กริยาช่อง 1

Go

กริยาช่อง 2 Went

กริยาช่อง 3 Gone

แปลว่า ไป

Go

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Go แปลว่า:

 1. หมด, ถูกใช้หมด, หมดอายุ

 2. ไป

 3. บรรลุ

 4. เดินทาง

 5. ฮึย

 6. เจียร

 7. ลาออก

 8. ส่งเสียง

 9. เสด็จพระราชดำเนิน

 10. ผ่านไป (เวลา), ล่วงเลยไป

 11. เลิก, ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น

 12. ไป, ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง

 13. หมากล้อม

 ภาพประกอบ

 • Go

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Go คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"