กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด R

กริยา 3 ช่อง หมวด R ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด R

กริยา 3 ช่อง หมวด R ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1RaceRacedRaced
2Race OffRaced OffRaced Off
3RackRackedRacked
4Rack OffRacked OffRacked Off
5Rack OutRacked OutRacked Out
6Rack UpRacked UpRacked Up
7RadiateRadiatedRadiated
8RadicalizeRadicalizedRadicalized
9RageRagedRaged
10RaidRaidedRaided
11RailRailedRailed
12RainRainedRainedฝนตก
13Rain Down OnRained Down OnRained Down Onฝนตก
14Rain OffRained OffRained Offฝนตก
15Rain OutRained OutRained Outฝนตก
16RaiseRaisedRaisedยก
17RakeRakedRaked
18Rake InRaked InRaked In
19Rake It InRaked It InRaked It In
20Rake OffRaked OffRaked Off
21Rake OverRaked OverRaked Over
22Rake UpRaked UpRaked Up
23RallyRalliedRalliedชุมนุม
24RambleRambledRambled
25Ramble OnRambled OnRambled On
26RamifyRamifiedRamified
27RampRampedRamped
28Ramp UpRamped UpRamped Up
29RankRankedRankedจัดตำแหน่ง, จัดลำดับ
30RansackRansackedRansacked
31RapRapedRaped
32Rap OutRaped OutRaped Out
33RapeRapedRaped
34RarefyRarefiedRarefied
35RatRatedRated
36Rat OnRated OnRated On
37Rat OutRated OutRated Out
38Rat ThroughRated ThroughRated Through
39RateRatedRated
40RatifyRatifiedRatified
41RationRationedRationed
42RationalizeRationalizedRationalized
43RattleRattledRattled
44Rattle OffRattled OffRattled Off
45RavageRavagedRavaged
46RaveRavedRaved
47RavishRavishedRavishedชำเรา
48Re-AllyRe-AlliedRe-Alliedเป็นพันธมิตร
49ReabsorbReabsorbedReabsorbed
50ReachReachedReachedมาถึง
51Reach OutReached OutReached Out
52Reach Out ForReached Out ForReached Out For
53Reach Out ToReached Out ToReached Out To
54ReactReactedReacted
55ReadReadReadอ่าน
56Read OffRead OffRead Offอ่านปิด
57Read OutRead OutRead Outอ่านออกเสียง
58Read Up OnRead Up OnRead Up Onอ่านต่อ
59ReadjustReadjustedReadjustedปรับใหม่
60ReadmitReadmitedReadmitedยอมให้เข้ามาใหม่
61ReadyReadiedReadiedเตรียมพร้อม, ทำให้พร้อม
62ReaffirmReaffirmedReaffirmed
63RealiseRealisedRealisedเข้าใจ, ตระหนัก, รู้, สำนึก
64RealizeRealizedRealized
65ReanimateReanimatedReanimated
66ReapReapedReaped
67ReappearReappearedReappearedเกิดขึ้นอีกครั้ง
68ReapplyReappliedReappliedใช้ใหม่
69RearRearedRearedเลี้ยง, อนุบาล
70ReascendReascendedReascended
71ReasonReasonedReasoned
72Reason OutReasoned OutReasoned Out
73ReassembleReassembledReassembled
74ReassumeReassumedReassumed
75ReassureReassuredReassured
76RebaptizeRebaptizedRebaptizedล้างบาป, เปลี่ยนชื่อ
77RebelRebeled / RebelledRebeled / Rebelled
78RebindReboundRebound
79RebootRebootedRebooted
80ReboundReboundedRebounded
81RebuffRebuffedRebuffed
82RebuildRebuiltRebuiltสร้างใหม่
83RebukeRebukedRebuked
84RecallRecalledRecalledจำ
85RecapRecappedRecapped
86RecapitulateRecapitulatedRecapitulated
87RecaptureRecapturedRecaptured
88RecastRecast / RecastedRecast / Recastedแต่งใหม่
89RecedeRecededReceded
90ReceiveReceivedReceivedรับ
91RechargeRechargedRecharged
92ReciteRecitedRecited
93ReckonReckonedReckoned
94Reckon OnReckoned OnReckoned On
95ReclaimReclaimedReclaimed
96ReclineReclinedReclined
97RecognizeRecognizedRecognized
98RecollectRecollectedRecollected
99RecommenceRecommencedRecommenced
100RecommendRecommendedRecommended

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด R"

 บทความน่ารู้