กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด N

กริยา 3 ช่อง หมวด N ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด N

กริยา 3 ช่อง หมวด N ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1NabNabedNabed
2NagNagedNaged
3Nag AtNaged AtNaged At
4NailNailedNailed
5Nail DownNailed DownNailed Down
6NameNamedNamed
7Name AfterNamed AfterNamed After
8NapNappedNappedงีบ
9NarrateNarratedNarrated
10NarrowNarrowedNarrowed
11Narrow DownNarrowed DownNarrowed Down
12NasalizeNasalizedNasalized
13NationalizeNationalizedNationalized
14NaturalizeNaturalizedNaturalized
15NauseateNauseatedNauseatedทำให้ไม่สบาย
16NavigateNavigatedNavigated
17NearNearedNearedใกล้เข้ามา, เข้ามาใกล้, ใกล้
18NecessitateNecessitatedNecessitatedบังคับ
19NeedNeededNeededต้องการ
20NegNeggedNegged
21NeglectNeglectedNeglected
22NegotiateNegotiatedNegotiatedต่อรอง, เจรจา
23NeighNeighedNeighed
24NestNestedNested
25NestleNestledNestled
26NeutralizeNeutralizedNeutralized
27Neverคำว่า Never ไม่ใช่คำกริยาการใช้ Never ใน Present Perfect
28NewNewedNewed
29NibbleNibbledNibbled
30NiceNicedNiced
31NicknameNicknamedNicknamed
32NipNipedNiped
33Nip OffNiped OffNiped Off
34Nip OutNiped OutNiped Out
35NitrifyNitrifiedNitrified
36NodNodedNoded
37Nod OffNoded OffNoded Off
38Nod ThroughNoded ThroughNoded Through
39NomadizeNomadizedNomadized
40NominateNominatedNominated
41NormalizeNormalizedNormalized
42NoseNosedNosed
43Nose AboutNosed AboutNosed About
44Nose AroundNosed AroundNosed Around
45Nose OutNosed OutNosed Out
46Notคำว่า Not ไม่ใช่คำกริยา
47NotchNotchedNotched
48NoteNotedNotedจดบันทึก
49Note DownNoted DownNoted Down
50NoticeNoticedNoticedแจ้งให้ทราบ
51NotifyNotifiedNotifiedแจ้ง
52NourishNourishedNourished
53Nowคำว่า Now ไม่ใช่คำกริยา
54NumbNumbedNumbed
55NumberNumberedNumbered
56NurseNursedNursed
57NutNutedNuted
58Nut OutNuted OutNuted Out

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด N"

 บทความน่ารู้