กริยาช่อง 1

Be

กริยาช่อง 2 Was, Were

กริยาช่อง 3 Been

แปลว่า เป็น,อยู่,คือ

Be

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Be แปลว่า:

  1. คือ

  2. หมายถึง

  3. ใกล้, แสดงตำแหน่ง

  4. อยู่, เป็น, คือ

  5. เป็น

  6. ตลอด, ทั้งหมด, เต็มไปด้วย, ทั่วถึง

 ภาพประกอบ

  • Be

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Be คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"