กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด E

กริยา 3 ช่อง หมวด E ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด E

กริยา 3 ช่อง หมวด E ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1Earlyคำว่า Early ไม่ใช่คำกริยา
2EarnEarnedEarned
3EaseEasedEased
4Ease OffEased OffEased Off
5Ease UpEased UpEased Up
6EasyEasiedEasied
7EatAteEatenกิน
8Eat AwayAte AwayEaten Awayกินไป
9Eat InAte InEaten Inกินเข้า
10Eat IntoAte IntoEaten Intoกินเข้า
11Eat OutAte OutEaten Outรับประทานอาหารนอกบ้าน
12Eat UpAte UpEaten Upกินอาหาร
13EbbEbbedEbbed
14Ebb AwayEbbed AwayEbbed Away
15EchoEchoedEchoed
16EclipseEclipsedEclipsed
17EconomiseEconomisedEconomised
18EconomizeEconomizedEconomized
19EdgeEdgedEdged
20Edge OutEdged OutEdged Out
21Edge UpEdged UpEdged Up
22EditEditedEdited
23EducateEducatedEducated
24EffaceEffacedEffaced
25EffectEffectedEffected
26EggEggedEgged
27Egg OnEgged OnEgged On
28EjaculateEjaculatedEjaculated
29EjectEjectedEjected
30EkeEkedEked
31Eke OutEked OutEked Out
32ElaborateElaboratedElaborated
33ElbowElbowedElbowed
34ElectElectedElected
35ElectrifyElectrifiedElectrified
36ElectrocuteElectrocutedElectrocutedทำไห้ตายด้วยไฟฟ้า
37ElevateElevatedElevated
38EliminateEliminatedEliminated
39ElucidateElucidatedElucidated
40EludeEludedEluded
41EmaciateEmaciatedEmaciated
42EmailEmailedEmailedส่งอีเมล
43EmanateEmanatedEmanated
44EmancipateEmancipatedEmancipated
45EmasculateEmasculatedEmasculated
46EmbalmEmbalmedEmbalmedดอง, ดองศพ
47EmbarkEmbarkedEmbarked
48Embark OnEmbarked OnEmbarked On
49Embark UponEmbarked UponEmbarked Upon
50EmbarrassEmbarrassedEmbarrassed
51EmbedEmbededEmbeded
52EmbellishEmbellishedEmbellished
53EmbezzleEmbezzledEmbezzledยักยอกเงิน, ฉ้อฉล, ฉ้อโกง, เบียดบัง
54EmbitterEmbitteredEmbittered
55EmblazonEmblazonedEmblazoned
56EmbodyEmbodiedEmbodiedรวบรวม
57EmboldenEmboldenedEmboldened
58EmbossEmbossedEmbossed
59EmbraceEmbracedEmbraced
60EmbroiderEmbroideredEmbroidered
61EmergeEmergedEmerged
62EmigrateEmigratedEmigrated
63EmitEmitedEmited
64EmphasizeEmphasizedEmphasized
65EmployEmploiedEmployed
66EmpowerEmpoweredEmpowered
67EmptyEmptiedEmptied
68Empty OutEmptied OutEmptied Out
69EmulateEmulatedEmulated
70EmulsionEmulsionedEmulsioned
71EnableEnabledEnabled
72EnactEnactedEnacted
73EnamelEnameled / EnamelledEnameled / Enamelledเคลือบฟัน
74EncaseEncasedEncased
75EnchantEnchantedEnchanted
76EncircleEncircledEncircled
77EnclaveEnclavedEnclaved
78EncloseEnclosedEnclosedล้อมรอบ, ใส่, ห่อหุ้ม
79EncompassEncompassedEncompassedห้อมล้อม
80EncounterEncounteredEncountered
81EncourageEncouragedEncouraged
82EncroachEncroachedEncroached
83EncrustEncrustedEncrusted
84EncumberEncumberedEncumbered
85EndEndedEndedจบ
86End InEnded InEnded In
87End UpEnded UpEnded Up
88End Up WithEnded Up WithEnded Up With
89EndorseEndorsedEndorsedรับรอง
90EndowEndowedEndowedบริจาค
91EndueEnduedEndued
92EndureEnduredEndured
93EnervateEnervatedEnervated
94EnfeebleEnfeebledEnfeebled
95EnforceEnforcedEnforced
96EngageEngagedEngaged
97EngenderEngenderedEngendered
98EngineerEngineeredEngineered
99EngraveEngravedEngraved
100EngrossEngrossedEngrossed

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด E"

 บทความน่ารู้