กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด C

กริยา 3 ช่อง หมวด C ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด C

กริยา 3 ช่อง หมวด C ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1CableCabledCabled
2CackleCackledCackled
3CadgeCadgedCadged
4CageCagedCaged
5CajoleCajoledCajoled
6CalcifyCalcifiedCalcified
7CalculateCalculatedCalculated
8CalibrateCalibratedCalibrated
9CallCalledCalledเรียก โทรหา
10Call AfterCalled AfterCalled Afterโทรหลังจาก
11Call AroundCalled AroundCalled Aroundโทรไปรอบ ๆ
12Call BackCalled BackCalled Backโทรกลับ
13Call ForCalled ForCalled Forโทรหา
14Call ForthCalled ForthCalled Forthทำให้เกิด
15Call InCalled InCalled Inสายโทรเข้า
16Call OffCalled OffCalled Offโทรออก
17Call OnCalled OnCalled Onโทรหา
18Call OutCalled OutCalled Outตะโกนเรียก
19Call RoundCalled RoundCalled Roundเยี่ยมเยียน 
20Call UpCalled UpCalled Upเรียก
21CalligraphCalligraphedCalligraphedคัดลายมือ
22CalmCalmedCalmed
23Calm DownCalmed DownCalmed Down
24CalveCalvedCalved
25CamberCamberedCambered
26CamouflageCamouflagedCamouflaged
27CampCampedCamped
28CanCannedCannedบรรจุกระป๋อง
29Can Notคำว่า Can Not ไม่ใช่คำกริยา
30CancelCancelledCancelledยกเลิก
31Cancel OutCancelled OutCancelled Outยกเลิก
32CancleCancel ไม่ใช่ Cancle
33CaneCanedCanedโบย
34CannonadeCannonadedCannonadedระดมยิงปืนใหญ่
35CanoniseCanonisedCanonisedแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
36CanonizeCanonizedCanonizedแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
37CanvassCanvassedCanvassedถามสารทุกข์สุขดิบ
38CapCappedCapped
39Cap OffCapped OffCapped Off
40CaparisonCaparisonedCaparisoned
41CaperCaperedCapered
42CapitaliseCapitalisedCapitalised
43CapitalizeCapitalizedCapitalized
44CapitulateCapitulatedCapitulated
45CapsizeCapsizedCapsized
46CaptivateCaptivatedCaptivated
47CaptureCapturedCaptured
48Carคำว่า Car ไม่ใช่คำกริยา
49CarboniseCarbonisedCarbonised
50CarbonizeCarbonizedCarbonized
51CarburetCarburetedCarbureted
52CardCardedCarded
53CareCaredCaredการดูแล
54Care ForCared ForCared Forดูแลสำหรับ
55CareenCareenedCareenedเท่, เอียง
56Carefulคำว่า Careful ไม่ใช่คำกริยา
57CaressCaressedCaressedกอดรัด
58CaricatureCaricaturedCaricatured
59CarryCarriedCarriedพกพา
60Carry ForwardCarried ForwardCarried Forwardดำเนินการส่งต่อ
61Carry OffCarried OffCarried Offพกพา
62Carry OnCarried OnCarried Onดำเนินการต่อไป
63Carry On WithCarried On WithCarried On Withดำเนินการกับ
64Carry OutCarried OutCarried Outดำเนินการ
65Carry OverCarried OverCarried Overดำเนินการมากกว่า
66Carry ThroughCarried ThroughCarried Throughดำเนินการผ่าน
67CartCartedCarted
68Cart OffCarted OffCarted Off
69CarveCarvedCarved
70Carve OutCarved OutCarved Out
71Carve UpCarved UpCarved Up
72CascadeCascadedCascaded
73CaseCasedCased
74CashCashedCashed
75Cash InCashed InCashed In
76Cash In OnCashed In OnCashed In On
77Cash OutCashed OutCashed Out
78Cash UpCashed UpCashed Up
79CastCastCastหล่อ
80Cast About ForCast About ForCast About For
81Cast Around ForCast Around ForCast Around For
82Cast AsideCast AsideCast Asideละกัน
83Cast OffCast OffCast Offละทิ้ง
84Cast OutCast OutCast Outขับออกไป
85Cast Round ForCast Round ForCast Round For
86Cast UpCast UpCast Upหล่อขึ้น
87CastrateCastratedCastrated
88CatCattedCattedอาเจียน, อ้วก, เฆี่ยนด้วยแส้
89CatalyseCatalysedCatalysed
90CatchCaughtCaughtจับ
91Catch AtCaught AtCaught Atจับที่
92Catch OnCaught OnCaught Onจับ
93Catch OutCaught OutCaught Outจับเอาไว้
94Catch UpCaught UpCaught Upตามทัน
95Catch Up InCaught Up InCaught Up Inลุกขึ้นมา
96Catch Up OnCaught Up OnCaught Up Onจับขึ้น
97Catch Up WithCaught Up WithCaught Up Withติดตาม
98CategoriseCategorisedCategorisedจำแนกประเภท
99CategorizeCategorizedCategorizedจำแนกประเภท
100CaterCateredCatered

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด C"

 บทความน่ารู้