กริยาช่อง 1

Read Out

กริยาช่อง 2 Read Out

กริยาช่อง 3 Read Out

แปลว่า อ่านออกเสียง

Read Out

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Read Out แปลว่า:

  1. อ่านออกเสียง

  2. การแสดงข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์

  3. ทำให้ออกจากองค์การ (เพราะทำความผิด

  4. อ่านหรือผลของการคำนวณ (ทางคอมพิวเตอร์)

 ภาพประกอบ

  • Read Out

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Read Out คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"