ค้นเจอ 15 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Has, Have Down As, Have Over, Have It Off, Have, Have Around, Have It Away, Have Off, Have On, Have In

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บริการอื่น ๆ

ท่านสามารถ เลือกดูเนื้อหา ตัวอย่างของกริยา 3 ช่องต่าง ๆ ได้ที่แถบด้านล่างนี้