กริยาช่อง 1

Have Against

กริยาช่อง 2 Had Against

กริยาช่อง 3 Had Against

แปลว่า มีต่อ

Have Against

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Have Against แปลว่า:

  1. มีอคติต่อ, ไม่ชอบ

  2. เสียเปรียบ

 ภาพประกอบ

  • Have Against

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Have Against คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"