กริยาช่อง 1

Have On

กริยาช่อง 2 Had On

กริยาช่อง 3 Had On

แปลว่า มีต่อ

Have On

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Have On แปลว่า:

  1. สวมใส่, สวม, ใส่

  2. มีไว้กับตัว

 ภาพประกอบ

  • Have On

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Have On คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"