กริยา 3 ช่อง: Have Off ช่อง 2 Have Off ช่อง 3

คำว่า Have Off แปลว่า ปิด ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Have Off นี้ก็คือ Have Off / Had Off / Had Off
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ปิด แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Have Off: ปิด

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Have OffHad OffHad Offปิด

สรุปกริยา 3 ช่อง Have Off

Have Off ช่อง 2 คือ Had Off
Have Off ช่อง 3 คือ Had Off

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ปิด แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Have Off ช่อง 2 Have Off ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Have Off กริยาช่อง 2 Had Off กริยาช่อง 3 Had Off แปลว่า ปิด หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Hang Have Have Around Have Down As Have In Have It Away Have It In For Have It Off Have It Out With Have On Have Over Have Round Shrug Off

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Have Off"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"