กริยาช่อง 1

Have

กริยาช่อง 2 Had

กริยาช่อง 3 Had

แปลว่า มี

Have

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Have แปลว่า:

 1. คลอด, ให้กำเนิด

 2. จัด, เตรียมการ

 3. กอปร

 4. มี

 5. ทรง

 6. มีแขก, ให้การต้อนรับแขก

 7. ได้รับ, ได้

 8. มี, ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ

 9. รับประทาน, กิน, ทาน

 10. เป็นโรค, ป่วยเป็นโรค

 ภาพประกอบ

 • Have

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Have"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"