กริยาช่อง 1

Have Around

กริยาช่อง 2 Had Around

กริยาช่อง 3 Had Around

แปลว่า มีรอบ ๆ

Have Around

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Have Around แปลว่า:

  1. มีอยู่กับตัว (เช่นเงิน, เครื่องประดับ), มีติดตัว

  2. มีคนไปเป็นเพื่อน

 ภาพประกอบ

  • Have Around

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Have Around คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"