กริยา 3 ช่อง: Have Around ช่อง 2 Have Around ช่อง 3

คำว่า Have Around แปลว่า มีรอบ ๆ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Have Around นี้ก็คือ Have Around / Had Around / Had Around
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า มีรอบ ๆ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Have Around: มีรอบ ๆ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Have AroundHad AroundHad Aroundมีรอบ ๆ

สรุปกริยา 3 ช่อง Have Around

Have Around ช่อง 2 คือ Had Around
Have Around ช่อง 3 คือ Had Around

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า มีรอบ ๆ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Have Around ช่อง 2 Have Around ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Have Around กริยาช่อง 2 Had Around กริยาช่อง 3 Had Around แปลว่า มีรอบ ๆ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Hang Hang Around Have Have Down As Have In Have It Away Have It In For Have It Off Have It Out With Have Off Have On Have Over Have Round

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Have Around"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"