กริยาช่อง 1

Write Up

กริยาช่อง 2 Wrote Up

กริยาช่อง 3 Written Up

แปลว่า เขียน

Write Up

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Write Up แปลว่า:

  1. เขียนในที่สาธารณะ

  2. เขียนถึง

  3. บทวิจารณ์ (เกี่ยวกับละคร, หนัง, เพลง), บทความ (เกี่ยวกับละคร, หนัง, เพลง)

  4. เขียนปรับให้ทันสมัย, เขียนให้เข้ากับปัจจุบัน

  5. เขียนอย่างน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ

  6. เขียนแสดงความคิดของ

  7. เขียนหรือบรรยายไว้อย่างสมบูรณ์

 ภาพประกอบ

  • Write Up

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Write Up คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"