กริยา 3 ช่อง: Write Up ช่อง 2 Write Up ช่อง 3

คำว่า Write Up แปลว่า เขียน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Write Up นี้ก็คือ Write Up / Wrote Up / Written Up
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เขียน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Write Up: เขียน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Write UpWrote UpWritten Upเขียน

สรุปกริยา 3 ช่อง Write Up

Write Up ช่อง 2 คือ Wrote Up
Write Up ช่อง 3 คือ Written Up

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เขียน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Write Up ช่อง 2 Write Up ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Write Up กริยาช่อง 2 Wrote Up กริยาช่อง 3 Written Up แปลว่า เขียน หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Up Fuel Up Hang Up Spring Up Wake Up Wave Off Wear Off Write Write Down Write In Write Off Write Out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Write Up"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"