กริยา 3 ช่อง: Write Out ช่อง 2 Write Out ช่อง 3

คำว่า Write Out แปลว่า เขียนออกมา ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Write Out นี้ก็คือ Write Out / Wrote Out / Written Out
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เขียนออกมา แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Write Out: เขียนออกมา

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Write OutWrote OutWritten Outเขียนออกมา

สรุปกริยา 3 ช่อง Write Out

Write Out ช่อง 2 คือ Wrote Out
Write Out ช่อง 3 คือ Written Out

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เขียนออกมา แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Write Out ช่อง 2 Write Out ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Write Out กริยาช่อง 2 Wrote Out กริยาช่อง 3 Written Out แปลว่า เขียนออกมา หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Burn Out Level Out Spill Out Spin Out Spit Out Wave Off Wear Off Write Write Down Write In Write Off Write Up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Write Out"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"