กริยาช่อง 1

Write Off

กริยาช่อง 2 Wrote Off

กริยาช่อง 3 Written Off

แปลว่า เขียนออก

Write Off

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Write Off แปลว่า:

  1. การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ

  2. เขียนทันที

 ภาพประกอบ

  • Write Off

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Write Off คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"