กริยาช่อง 1

Write Down

กริยาช่อง 2 Wrote Down

กริยาช่อง 3 Written Down

แปลว่า เขียนลงไป

Write Down

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Write Down แปลว่า:

  1. ลง

  2. จดลง, บันทึกลงใน

  3. การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (ทางธุรกิจ)

  4. ลงรายการ

 ภาพประกอบ

  • Write Down

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Write Down คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"