กริยาช่อง 1

Work

กริยาช่อง 2 Worked

กริยาช่อง 3 Worked

แปลว่า ทำงาน

Work

Posted on by Admin

กริยาช่อง 2 Wrought

กริยาช่อง 3 Wrought

Work

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary Work แปลว่า:

 1. งาน, การงาน

 2. เดิน

 3. ทำงาน

 4. ทำ

 5. ที่ทำงาน

 6. ชิ้นงาน

 7. ปฏิบัติงาน

 8. ทำงาน, ปฏิบัติงาน

 9. ออกกำลัง, ออกแรง

 10. ชิ้นงาน, ผลงาน

 11. ทำการ

 12. เป็นผลสำเร็จ, ประสบผลสำเร็จ

 13. ทำให้เป็นรูปร่าง, ปั้นรูป

 14. ทำงานทำการ

 15. ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน

 16. แรงงาน

 17. การงาน

 18. งานการ

 19. ทำการทำงาน

 20. ออกกำลัง, ออกแรง

 21. เวลางาน

 22. ทำให้ใช้การได้, ทำให้ทำงานได้

 23. ใช้การได้, ทำงานได้

 24. ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน

 ภาพประกอบ

 • Work
 • Work

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ของ Work คืออะไร?"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"