กริยา 3 ช่อง: Work ช่อง 2 Work ช่อง 3

คำว่า Work แปลว่า ทำงาน ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Work นี้ก็คือ Work / Worked / Worked หรือ Work / Wrought / Wrought
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ทำงาน แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Work: ทำงาน

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
WorkWorkedWorkedทำงาน
WorkWroughtWroughtทำงาน

สรุปกริยา 3 ช่อง Work

Work ช่อง 2 คือ Worked และ Wrought
Work ช่อง 3 คือ Worked และ Wrought

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ทำงาน แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Work แปลว่า?

Work มีความหมายว่า:

 1. (v) ทำ

 2. (v) ทำการ

 3. (v) ทำการทำงาน

 4. (v) ทำงาน

 5. (vi) ทำงาน, ปฏิบัติงาน

 6. (v) ทำงานทำการ

 7. (vt) ทำให้เป็นรูปร่าง, ปั้นรูป

 8. (vt) ทำให้ใช้การได้, ทำให้ทำงานได้

 9. (v) ปฏิบัติงาน

 10. (vt) ออกกำลัง, ออกแรง

 11. (v) เดิน

 12. (vi) เป็นผลสำเร็จ, ประสบผลสำเร็จ

 13. (vi) ใช้การได้, ทำงานได้

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Work ช่อง 2 Work ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Work กริยาช่อง 2 Worked กริยาช่อง 3 Worked แปลว่า ทำงาน มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb
 • กริยา 3 ช่อง: Work ช่อง 2 Work ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Work กริยาช่อง 2 Wrought กริยาช่อง 3 Wrought แปลว่า ทำงาน หมวด Irregular Verb มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Wave Off Wear Off Weigh Down On Weigh Out Weld Well Up Wheel Out Work Off Work On Work Out Work Over Work Through

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Work"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"