กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Weave ช่อง 2 Weave ช่อง 3

คำว่า Weave แปลว่า ทอ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Weave นี้ก็คือ Weave / Wove / Woven หรือ Weave / Weaved / Weaved
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ทอ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Weave: ทอ

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
WeaveWoveWovenทอ
WeaveWeavedWeavedทอ

สรุปกริยา 3 ช่อง Weave

Weave ช่อง 2 คือ Wove และ Weaved
Weave ช่อง 3 คือ Woven และ Weaved

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ทอ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

 • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
 • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
 • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Weave แปลว่า?

Weave มีความหมายว่า:

 1. (v) จักสาน

 2. (v) ต่ำ

 3. (vt) ถักทอ, สาน, ถัก

 4. (v) ทอ

 5. (v) ทอผ้า

 6. (v) สาน

 7. (v) เก็บหน้าผ้า

 8. (vi) โซเซ, แกว่งไปแกว่งมา, แกว่ง

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

 • กริยา 3 ช่อง: Weave ช่อง 2 Weave ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Weave กริยาช่อง 2 Wove กริยาช่อง 3 Woven แปลว่า ทอ มีหลายแบบ y หมวด Irregular Verb
 • กริยา 3 ช่อง: Weave ช่อง 2 Weave ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Weave กริยาช่อง 2 Weaved กริยาช่อง 3 Weaved แปลว่า ทอ หมวด Regular Verb มีหลายแบบ y หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Wave Off Wear Off Weigh Down On Weigh Out Weld Well Up Wheel Out Whip Out Whir Whitewash Widen Wiggle Out Of

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Weave"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"