กริยา 3 ช่อง: Wear Off ช่อง 2 Wear Off ช่อง 3

คำว่า Wear Off แปลว่า สวมใส่ ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Wear Off นี้ก็คือ Wear Off / Wore Off / Worn Off
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า สวมใส่ แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Wear Off: สวมใส่

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Wear OffWore OffWorn Offสวมใส่

สรุปกริยา 3 ช่อง Wear Off

Wear Off ช่อง 2 คือ Wore Off
Wear Off ช่อง 3 คือ Worn Off

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า สวมใส่ แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Wear Off ช่อง 2 Wear Off ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Wear Off กริยาช่อง 2 Wore Off กริยาช่อง 3 Worn Off แปลว่า สวมใส่ หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Be Off Burn Off Check Off Clear Off Level Off Shrug Off Spin Off Wave Off Wear Wear Away Wear Down Wear Out Weary

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Wear Off"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"