กริยา 3 ช่อง: Wear Down ช่อง 2 Wear Down ช่อง 3

คำว่า Wear Down แปลว่า ใส่ลงไป ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Wear Down นี้ก็คือ Wear Down / Wore Down / Worn Down
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ใส่ลงไป แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Wear Down: ใส่ลงไป

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Wear DownWore DownWorn Downใส่ลงไป

สรุปกริยา 3 ช่อง Wear Down

Wear Down ช่อง 2 คือ Wore Down
Wear Down ช่อง 3 คือ Worn Down

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ใส่ลงไป แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Wear Down ช่อง 2 Wear Down ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Wear Down กริยาช่อง 2 Wore Down กริยาช่อง 3 Worn Down แปลว่า ใส่ลงไป หมวด Irregular Verb หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Back Down Blow Down Burn Down Dress Down Lie Down Wave Down Wave Off Wear Wear Away Wear Off Wear Out Weary Write Down

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Wear Down"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"