กริยา 3 ช่อง: Wear ช่อง 2 Wear ช่อง 3

คำว่า Wear แปลว่า สวม ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Wear นี้ก็คือ Wear / Wore / Worn
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า สวม แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Wear: สวม

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
WearWoreWornสวม

สรุปกริยา 3 ช่อง Wear

Wear ช่อง 2 คือ Wore
Wear ช่อง 3 คือ Worn

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า สวม แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Wear แปลว่า?

Wear มีความหมายว่า:

  1. (v) คล้อง

  2. (v) ทัด

  3. (v) สวม

  4. (v) สวมใส่

  5. (vt) สวมใส่, สวม, นุ่ง, ใส่, ติด, ประดับ

  6. (vt) เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า, เผยสีหน้า, แสดงสีหน้า

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Wear ช่อง 2 Wear ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Wear กริยาช่อง 2 Wore กริยาช่อง 3 Worn แปลว่า สวม หมวด Irregular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Wave Off Wear Away Wear Down Wear Off Wear Out Weary Weigh Down On Weigh Out Weld Well Up Wheel Out Whip Out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Wear"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"