กริยา 3 ช่อง: Wave Aside ช่อง 2 Wave Aside ช่อง 3

คำว่า Wave Aside ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Wave Aside นี้ก็คือ Wave Aside / Waved Aside / Waved Aside
โดยที่ทั้ง 3 ช่องมีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Wave Aside

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3
Wave AsideWaved AsideWaved Aside

สรุปกริยา 3 ช่อง Wave Aside

Wave Aside ช่อง 2 คือ Waved Aside
Wave Aside ช่อง 3 คือ Waved Aside

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Wave Aside ช่อง 2 Wave Aside ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Wave Aside กริยาช่อง 2 Waved Aside กริยาช่อง 3 Waved Aside หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Cast Aside Set Aside Stand Aside Step Aside Take Aside Wave Wave Down Wave Off Wave On Waver Wear Off Weigh Down On

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Wave Aside"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"