กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Watch Over ช่อง 2 Watch Over ช่อง 3

คำว่า Watch Over แปลว่า เฝ้าดูแล ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Watch Over นี้ก็คือ Watch Over / Watched Over / Watched Over
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า เฝ้าดูแล แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Watch Over: เฝ้าดูแล

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Watch OverWatched OverWatched Overเฝ้าดูแล

สรุปกริยา 3 ช่อง Watch Over

Watch Over ช่อง 2 คือ Watched Over
Watch Over ช่อง 3 คือ Watched Over

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า เฝ้าดูแล แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Watch Over แปลว่า?

Watch Over มีความหมายว่า:

  1. (v) รักษาการณ์

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Watch Over ช่อง 2 Watch Over ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Watch Over กริยาช่อง 2 Watched Over กริยาช่อง 3 Watched Over แปลว่า เฝ้าดูแล หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Bend Over Creep Over Double Over Fawn Over Freeze Over Hang Over Keel Over Spill Over Watch Watch Out Watch Out For Wave Off

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Watch Over"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"