กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Watch Out For ช่อง 2 Watch Out For ช่อง 3

คำว่า Watch Out For แปลว่า ระวัง ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Watch Out For นี้ก็คือ Watch Out For / Watched Out For / Watched Out For
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ระวัง แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Watch Out For: ระวัง

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
Watch Out ForWatched Out ForWatched Out Forระวัง

สรุปกริยา 3 ช่อง Watch Out For

Watch Out For ช่อง 2 คือ Watched Out For
Watch Out For ช่อง 3 คือ Watched Out For

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ระวัง แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Watch Out For แปลว่า?

Watch Out For มีความหมายว่า:

  1. (v) แวด

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Watch Out For ช่อง 2 Watch Out For ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Watch Out For กริยาช่อง 2 Watched Out For กริยาช่อง 3 Watched Out For แปลว่า ระวัง หมวด Regular Verb หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Hang Out For Hold Out For Listen Out For Look Out For Mark Out For Reach Out For Send Out For Stick Out For Try Out For Watch Watch Out Watch Over Wave Off

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Watch Out For"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"