กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง: Watch ช่อง 2 Watch ช่อง 3

คำว่า Watch แปลว่า ดู ซึ่ง กริยา 3 ช่องของคำว่า Watch นี้ก็คือ Watch / Watched / Watched
โดยที่ทั้ง 3 ช่องต่างก็แปลว่า ดู แต่มีหลักการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ไปดูรายละเอียดกันเลย

กริยา 3 ช่องของ Watch: ดู

ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปลว่า
WatchWatchedWatchedดู

สรุปกริยา 3 ช่อง Watch

Watch ช่อง 2 คือ Watched
Watch ช่อง 3 คือ Watched

วิธีการใช้งานประโยค

ทั้งสามคำกริยานี้ล้วนมีความหมายว่า ดู แต่มีหลักการใช้ต่างกัน ดังนี้

  • ช่อง 1 เอาไว้เล่า เรื่องราวเท็จจริงทั่วไป
  • ช่อง 2 เอาไว้เล่าเรื่องราวในอดีต
  • ช่อง 3 เอาไว้เล่าเรื่องราวที่ทำจบไปแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

Watch แปลว่า?

Watch มีความหมายว่า:

  1. (v) จับจ้อง

  2. (v) ดู

  3. (vt) ดู, คอยดู, เฝ้าดู

  4. (v) มองดู

 หมายเหตุ

กริยา 3 ช่อง คือ การแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

 ภาพประกอบ

  • กริยา 3 ช่อง: Watch ช่อง 2 Watch ช่อง 3 คืออะไร, กริยาช่อง 1 Watch กริยาช่อง 2 Watched กริยาช่อง 3 Watched แปลว่า ดู หมวด Regular Verb

 กริยา 3 ช่องที่คล้ายกัน

Watch Out Watch Out For Watch Over Wave Off Wear Off Weigh Down On Weigh Out Weld Well Up Wheel Out Whip Out Whir

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Watch"

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "กริยา 3 ช่อง"